ĪSTENOTS PROJEKTS “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI TAURENES PAMATSKOLAS ĒKĀ”

ĪSTENOTS PROJEKTS “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI TAURENES PAMATSKOLAS ĒKĀ” 24.09.2014   Vecpiebalgas novada pašvaldība īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Taurenes pamatskolas

Foto no skolas dzīves

Laipni aicināti aplūkot foto sadaļu, kur pašreiz pievienoti foto mirkļi no 1.septembra un Ziedu dienas.

Taurenes pamatskolas mājas lapa

Labdien! Tuvākajā laikā tiks aktualizēta, papildināta skolas lapa ar informāciju. Aicinām apmeklēt lapu februāra mēnesī.

Draudzīgā aicinājuma Pateicības dienas pasākums skolā 01.2011.

Draudzīgā aicinājuma Pateicības dienas pasākums Taurenes pamatskolā